Foto: Simen Skari.

Foto: Simen Skari.

PARAPLY vart grunnlagt i 2015 av Jenny Kyvik Hutchens og Ingrid Rommetveit, som saman utvikler to- og tredimensjonale designkonsept med ei leiken tilnærming.
PARAPLY jobber i krysninga mellom grafisk design, art direction og produktdesign - og har i tillegg eit lite ombyggeri kor brukte gjenstander og materiale blir forvandla til nye uttrykk, former og funksjoner. På kveldstid vert studio gjort om til eit hobbyrom for dei som ynskjer å koble av med noko analogt på fritida. Her held flinke folk små og større kurs i alt frå veving til blomsterdekor.