Foto:  Simen Skari.

Foto: Simen Skari.

PARAPLY vart grunnlagt i 2015 av Jenny Kyvik Hutchens og Ingrid Rommetveit, som saman utvikler to- og tredimensjonale designkonsept med ei leiken tilnærming. 
På kveldstid vert studio gjort om til eit hobbyrom for dei som ynskjer å koble av med noko analogt på fritida. Her held flinke folk små og større kurs i alt frå veving til blomsterdekor.