Foto:  Simen Skari.

Under denne paraplyen sit Jenny & Ingrid, som saman utvikler to- og tredimensjonale designkonsept med ei leiken tilnærming. I tillegg til visuelle identitetar formgir me grafiske props til digitale og fysiske flater.