Foto:  Simen Skari.

Under denne paraplyen sit Jenny & Ingrid, som saman utvikler to- og tredimensjonale designkonsept med ei leiken tilnærming. I tillegg til visuelle identitetar formgir me grafiske props til digitale og fysiske flater.

På kveldstid vert studio gjort om til eit hobbyrom for dei som ynskjer å koble av med noko analogt på fritida. Her held flinke folk små og større kurs i alt frå veving til blomsterdekor.